Bereikbaarheid Inleiding

Bereikbaarheid kan een rol spelen wanneer de patiënt een keus heeft. Met name in de Randstad kan het aantal ziekenhuizen binnen 30 minuten autoreistijd flink oplopen (bron: Goudappel Coffeng):

Concurrentiepositie instellingen

Hoe is de bereikbaarheid eigenlijk bij jouw instelling? Met andere woorden: hoe groot is jouw markt? Er wordt veel over gesproken, vaak op basis van incidentele indrukken en individuele beleving. In deze module bieden we je objectief zicht op de bereikbaarheid van jouw locatie. Hoeveel inwoners kunnen jouw instelling bereiken? Per auto en openbaar vervoer, nu en in 2020, in de spits en daarbuiten. Het laat zie hoe groot jouw markt is - voor patiënten, bezoekers en voor medewerkers.

In de Quickscan en Benchmark kun je jouw instelling bovendien vergelijken met de prestaties van andere Nederlandse ziekenhuizen.

De autobereikbaarheid van veel locaties gaat tot 2020 flink veranderen. Wil je weten hoe dat  zit voor jouw locatie(s)? Doe dan de Quickscan Bereikbaarheid!

Wil je weten of jouw huidige bereikbaarheid gunstig is of niet ten opzichte van de benchmark? Doe dan de Benchmark Bereikbaarheid!

Wil je zien waar jouw medewerkers of jouw klanten wonen op kaarten waarop de bereikbaarheid van jouw vestigingslocatie in beeld is gebracht? Doe dan de Bereikbaarheidscan!

Wil je analyseren welk effect maatregelen hebben op reistijden, emissie en reiskosten voor jouw bestand aan klanten of medewerkers? Doe dan het Bereikbaarheidscenario!

 

Let op: na de Quickscan vragen we je om in te loggen. Gebruik van de scans blijft openbaar en gratis, alleen aan het scenario zijn kosten verbonden.