Voor sommigen is 'bereikbaarheid' hetzelfde als 'het aantal parkeerplaatsen'. In een benchmark van bereikbaarheid mag dit aspect dan ook niet ontbreken.

 

Het parkeerprofiel toont een aantal  prestatie-indicatoren rond de parkeersituatie bij jouw organisatie.

 

Maar het absolute aantal parkeerplaatsen zegt op zich niet zo veel. De omvang van de organisatie doet er immers ook toe. Soms heeft een kleine instelling kan met weinig parkeerplaatsen een betere parkeersituatie dan een grote met veel meer.

 

Het parkeerprofiel is daarom relatief. De omvang van jouw organisatie is op verschillende manieren verdisconteerd, aan: het aantal bedden, het aantal opnamen, het aantal medewerkers, het aantal DBC’s, en het aantal poliklinische behandelingen.

 

We presenteren het parkeerprofiel in een zg. Radardiagram. Je ziet daarin hoe jouw organisatie scoort, en de benchmark.

Kantoren

Wanneer je registreert creëer je een Gebruikersprofiel, en kies je zelf een Gebruikersnaam en een Password. Met de Gebruikersnaam en het Password krijg je bij later bezoek toegang tot jouw gegevens. Zo beschermt Mobiliteit.NU de gegevens die je aan je Gebruikersprofiel hebt toegevoegd.

 

Ziekenhuizen

Bij de ziekenhuizen is het iets anders. De meeste modules zijn ook hier gratis. Ook hier vragen we je je te registreren. Daarbij vraag je Mobiliteit.NU je te autoriseren voor jouw instelling. Mobiliteit.NU machtigt per instelling 1 contactpersoon.

Voor de Benchmarks en Scans en sommige Scenariomodules vragen we je in te loggen. Alleen voor de Quickscans hoef je niet in te loggen.

De maatstaf voor bereikbaarheid binnen de Benchmark Bereikbare Zorg vormt het verzorgingsgebied, of Capture Area. Dit is gedefinieerd als het aantal mensen dat binnen een bepaalde reistijd bij de vestigingslocatie van de werkgever kan komen.

 

Het verzorgingsgebied kan worden uitgebeeld op een kaart. Daar vormt de grens van het verzorgingsgebied meestal een meestal grillige lijn, de zg. Isochroon. Van alle bestemmingen binnen die lijn kan het ziekenhuis binnen de gegeven reistijd worden bereikt.

 

Het verzorgingsgebied kan ook worden uitgedrukt in een getal, bijvoorbeeld het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied. Daarmee is een indicator gegeven voor de omvang van de markt van de instelling. Die indicator is hier gebruikt.

 

Het verzorgingsgebied kan worden berekend voor verschillende modaliteiten (auto, openbaar vervoer), tijdstippen van de dag (binnen en buiten de spits), reistijden (15, 30 en 60 minuten) en ook voor de huidige en de toekomstige situatie (2020). Feitelijk heeft iedere locatie dus meerdere verzorgingsgebieden. Anders gezegd; ’de’ bereikbaarheid bestaat niet. De Benchmark Bereikbare Zorg verdisconteert dit meervoudige karakter.

 

Meer analyses kun je maken in de Bereikbaarheidsmodule.

Het aantal parkeerplaatsen is iets anders dan de benutting van die parkeerplaatsen. Het gebruik van parkeerplaatsen bij ziekenhuizen wordt vooral gekenmerkt door pieken in de tijd - pieken over de week en over de maanden van het jaar.

 

De pieken kunnen worden gemeten in termen van aantallen parkeerders, maar ook in termen van ingehouden bedragen.
Mobiliteit.NU beschikt over een aantal benchmarks. Om de benchmarks goed te beheren hebben we wat achtergrondinformatie van jou en je organisatie nodig, zoals branche.
Alle gegevens die je invult slaan we op in je Gebruikerprofiel. Jij bent de enige die de gegevens in je profiel kunt aanvullen of wijzigen. Op basis van de gebundelde gegevens van alle organisaties stelt Mobiliteit.NU geregeld een nieuwe benchmark samen.
De gegevens die je op de site van Mobiliteit.NU invult zijn voor niemand te zien, ook niet voor de partners van Mobiliteit.NU - tenzij je daar toestemming voor geeft, of tenzij die gegevens door die partner voor je zijn ingevuld.

’U staat op de plaats van uw boterham’: bij veel ziekenhuizen parkeren zoveel medewerkers, dat voor de klant weinig parkeerruimte over blijft. Dit zet de zorg voor patiënt en bezoeker onder druk. Ruimte voor parkeren is vaak beperkt. Uitbreiding is duur en vaak niet eens mogelijk.

 

Maar er liggen kansen. Medewerkers wonen vaak dichtbij, en komen relatief veel met de auto. Instellingen kunnen hen met prijsprikkels (beprijzen en belonen) verleiden tot ander gedrag. De eerste ervaringen met Demand Management bevestigen dat dit effectief kan zijn.

 

Bij betaald parkeren voor bezoekers betekent een medewerker die niet parkeert: extra inkomsten voor het ziekenhuis. Hier kan al een exploitatiebasis liggen voor een creatief parkeerbeleid - laat staan wanneer op bouw van nieuwe parkeerplaatsen kan worden bezuinigd.

Dat we je vragen in te loggen of te registreren betekent niet dat je gaat betalen. Gebruik van nagenoeg alle modules van Mobiliteit.NU is gratis. Je betaalt alleen voor gebruik van de scenariomodule binnen de categorie ‘Bereikbaarheid’. Ter plekke word je daarover geïnformeerd. Wanneer je besluit een abonnement te nemen, voegen we extra rechten toe aan je Gebruikersprofiel. Met je Gebruikersnaam en Password kun je dan voor de duur van het abonnement van die module gebruik maken. 

De Benchmark Bereikbare Zorg is een initiatief van Montefeltro, een consultancy op het gebied van bereikbaarheid, en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het initiatief is gesteund door Transumo, een publiekprivate kennisinstelling op het gebied van verkeer en vervoer. Zie www.transumo.nl en www.transumofootprint.nl.

De benchmark omvat informatie over ziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen hebben meerdere vestigingen. De benchmark bevat de meeste data op instelling-niveau. De data zijn dan opgenomen onder de hoofdvestiging. Wil je ook op vestigingsniveau een analyse, kun je op vestigingsniveau de data invoeren.

 

Voor kantoren is een afzonderlijke benchmark ontwikkeld (de Benchmark SWSR).

De benchmark bestaat uit prestatie-indicatoren die zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Parkeren, Bereikbaarheid, en Benutting.

Je kunt de meest recente versie van de Benchmark Bereikbare Zorg downloaden van de site van de Stichting Mobiliteit.NU (www.mobiliteit.NU).

Data in de benchmark zijn afkomstig uit diverse openbare bronnen. De gegevens voor de bereikbaarheidsbenchmark zijn ontleend aan het rekenmodel achter de Bereikbaarheidskaart van Nederland, geproduceerd door Goudappel Coffeng. Ook zijn data afkomstig van het RIVM. Niet voor alle instellingen zijn de openbare bronnen compleet.

 

De benchmark is interactief. Organisaties beschikken dan ook over de mogelijkheid hun eigen data te completeren en actualiseren.

Per instelling heeft één contactpersoon toegang tot de Benchmark. Deze contactpersoon kan via het contactforumulier contact opnemen met Mobiliteit.NU, en krijgt dan een gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord toegewezen.

 

Op deze manier is coördinatie het beheer van de gegevens per instelling verzekerd. Deze procedure wijkt af van die bij registratie en inlog op het deel van de Mobiliteit.NU site voor de kantoren.

De benchmark is interactief. Organisaties beschikken over de mogelijkheid hun eigen data te completeren en actualiseren. Zonder inbreng van eigen data kunnen zij hun positie ten opzichte van de benchmark niet raadplegen.

 

Geregeld worden de data van Goudappel Coffeng en RIVM geactualiseerd.

De Stichting Mobiliteit.NU is een onafhankelijke organisatie die een slimme omgang van werkgevers en publiekstrekkers met hun bereikbaarheid wil bevorderen. Sleutelbegrip daarbij is Demand Management: het beïnvloeden van de vraag naar verkeer en vervoer door het hanteren van nieuwe vormen van beprijzen en belonen. Dergelijke arrangementen zijn ook kansrijk voor ziekenhuizen. Zie verder: www.mobiliteit.NU onder File-Sofie.