Uitleg

De Benchmark Bereikbare Zorg kan je helpen om je positie en beleid te bepalen. Het kan gaan om beleid voor medewerkers en beleid richting klanten. Waar sta je met je beleid ten opzichte van de ‘concullega’s’ op de arbeids- en klantmarkt?

Verschillende KPI’s en verschillende benchmarks

In deze module kun je verschillende KPI’s en verschillende benchmarks vergelijken.

We bieden je benchmarks op het niveau van Alle ziekenhuizen, Academische Ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, op het niveau van Koepels en van Vestigingen, en op het niveau van ziekenhuizen in dezelfde grootteklasse.

De KPI’s gaan over Parkeren, Bereikbaarheid, Benutting en Maatregelen (zie hieronder).

1. KPI’s Parkeren

'U staat op de plaats van uw boterham': bij veel ziekenhuizen parkeren zoveel medewerkers, dat voor de klant weinig parkeerruimte over blijft. Dit zet de zorg voor patiënt en bezoeker onder druk. Ruimte voor parkeren is vaak beperkt. Uitbreiding is duur en soms niet eens mogelijk.

Jouw parkeerprofiel is gebaseerd op jouw score op een aantal prestatie-indicatoren. Je vindt jouw score terug in een Radardiagram.

Het aantal parkeerplaatsen zegt op zich niet zo veel. De omvang van je instelling doet er immers ook toe. Bij een kleine instelling met weinig parkeerplaatsen kan de parkeersituatie beter zijn dan bij een grote met veel meer parkeerplaatsen.

Daarom is de benchmark relatief. In de prestatie-indicatoren is de omvang van jouw instelling op verschillende manieren verdisconteerd: naar aantal bedden, aantal poliklinische behandelingen, aantal medewerkers, aantal Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) en aantal opnames.

2. KPI’s Bereikbaarheid

Bereikbaarheid komt elders in de ziekenhuismodule uitgebreid aan de orde. Je vindt daar ook een uitleg over wat we onder bereikbaarheid verstaan.

Op deze plaats kun je meer gedifferentieerde benchmarks vinden, in samenhang met de andere categorieën KPI’s.

Jouw bereikbaarheidsprofiel is gebaseerd op jouw score op een aantal prestatie-indicatoren. Je vindt jouw score ook hier terug in een Radardiagram.

Daarmee krijg je antwoord op de vraag: hoe groot is jouw markt (of: Verzorgingsgebied, Capture Area) - en de hamvraag: wordt die tot 2020 groter of kleiner?

3. KPI’s Benutting

Het aantal parkeerplaatsen is iets anders dan de benutting van die parkeerplaatsen. Het gebruik van parkeerplaatsen bij ziekenhuizen wordt vooral gekenmerkt door pieken in de tijd - pieken over de dag, de week en de maanden van het jaar.

De pieken kunnen worden gemeten in termen van aantallen parkeerders, maar ook in termen van ingehouden of ontvangen bedragen.

Hier presenteren we de beschikbare cijfers. Je kunt die nog niet differentiëren naar verschillende segmenten, daarvoor is de dataset nog te beperkt.

4. KPI’s Maatregelen

Rond bereikbaarheid kun je een breed scala aan maatregelen treffen. Op deze plaats presenteren we de beschikbare cijfers. Je kunt die nog niet differentiëren naar verschillende segmenten, daarvoor is de dataset nog te beperkt.

Je ziet informatie over het voorkomen, de vorm en de prijs van betaald parkeren voor medewerkers en bezoekers.

En je ziet hoeveel een 8-tal beleidsmaatregelen voorkomen.