Uitleg

De bereikbaarheid van veel locaties gaat de komende jaren flink veranderen. Gaat de bereikbaarheid van jouw locatie verbeteren, of niet

De Quickscan Bereikbaarheid geeft je daarover uitsluitsel. We vergelijken jouw situatie met die van alle ziekenhuizen in Nederland (de benchmark).

Bij deze scan moet je wel even een knop omzetten. Het gaat niet om filekaartjes, maar om jouw klant- en arbeidsmarkt: hoeveel patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen jouw locatie bereiken?

Dat ergens files voorkomen zegt weinig over de bereikbaarheid van die locatie. Voorbeeld: op de Zuidas in Amsterdam staan veel files. Maar het aantal inwoners dat er binnen 60 minuten kan komen is toch veel groter dan een willekeurige locatie in Oost Groningen. En daar staan nooit files.

Hoe dat precies zit voor jouw locatie kun je nagaan op www.bereikbaarheidskaart.nl. De benchmarks rond bereikbaarheid van Mobiliteit.NU zijn gebaseerd op de cijfers achter deze Bereikbaarheidskaart.

Het resultaat van de Quickscan bestaat uit 2 grafieken, één voor de bereikbaarheid per auto, en één voor die per openbaar vervoer. De grafieken tonen de verandering van de bereikbaarheid tot 2020 voor jouw locatie - én hoe die zich verhoudt tot de gemiddelde verandering van andere ziekenhuislocaties ('de benchmark').

Deze benchmark verschilt van de benchmark voor kantoren.

De grafieken toont die ontwikkeling voor 15, 30 en 60 minuten reistijd - voor de auto en voor het openbaar vervoer. Sommige medewerkers en patiënten wonen dichtbij, andere veraf. Sommige locaties ('A-locaties') zijn met openbaar vervoer goed te bereiken, andere ('C-locaties') vaak veel minder. Het beeld kan voor de 3 reistijden sterk verschillen. ´De bereikbaarheid´ bestaat dan ook niet: het is een samengesteld plaatje met vaak uiteenlopende waarden.

In deze analyse gaat het over de verandering in bereikbaarheid, van nu tot 2020. Je kunt je eigen locatie analyseren. Maar je kunt ook kijken naar andere mogelijke vestigingslocaties. In het basismateriaal achter de analyse zijn alle veranderingen in openbaar vervoer en weginfrastructuur meegenomen, die door overheden zijn goedgekeurd, en in 2020 operationeel zullen zijn.

De verandering in OV-bereikbaarheid is in 2013 op 0 gezet. Immers, de grote veranderingen in de spoorweg infrastructuur zijn inmiddels ingevoerd. En de veranderingen in het stedelijk en regionaal openbaar vervoer zijn sterk afhankelijk van concessies - en daarmee niet te voorzien.