• Home  » 
  • Achtergrond

Achtergrond

In het debat over mobiliteit is de laatste tijd veel belangstelling voor prijsprikkels cq. het belonen van gewenst gedrag. Dit heet ook wel Demand Management cq. Vraagsturing.

Tot verrassing van velen blijken kleine prijsprikkels al effectief. Ineens laten verstokte automobilisten de auto staan. Door gewenst gedrag te belonen kunnen de initiatiefnemers soms grote bedragen besparen, of andere strategische voordelen behalen. Misschien is aan mobiliteit meer te sturen dan we dachten.

Werken met prijsprikkels kan aantrekkelijk zijn voor de wegbeheerder, maar ook voor werkgevers, publiekstrekkers (winkelcentra, ziekenhuizen), autoverzekeraars. Juist in de private sector ligt een groot en niet ontgonnen potentieel - de private geldstromen rond mobiliteit zijn immers veel groter dan die van de overheid.

Mobiliteit.NU richt zich op mogelijkheidsbesef en agendering van vraagsturing in relatie tot mobiliteit en bereikbaarheid.

Op deze site vind je achtergrondvisie, online benchmarks en scans, onderzoeksplannen en -resultaten.