De maatstaf voor bereikbaarheid vormt het verzorgingsgebied, of Capture Area. Dit is gedefinieerd als het aantal mensen dat binnen een bepaalde reistijd bij de vestigingslocatie van de werkgever kan komen.

 

Het verzorgingsgebied kan worden uitgebeeld op een kaart. Daar vormt de grens van het verzorgingsgebied meestal een meestal grillige lijn, de zg. Isochroon. Van alle herkomsten binnen die lijn kan de bestemming binnen de gegeven reistijd worden bereikt.

 

Het verzorgingsgebied kan ook worden uitgedrukt in een getal, bijvoorbeeld het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied. Daarmee is een indicator gegeven voor de omvang van de (arbeids)markt van de instelling. Die indicator is hier gebruikt.

 

Het verzorgingsgebied kan worden berekend voor verschillende modaliteiten (auto, openbaar vervoer), tijdstippen van de dag (binnen en buiten de spits), reistijden (15, 30 en 60 minuten) en ook voor de huidige en de toekomstige situatie (2020). Feitelijk heeft iedere locatie dus meerdere verzorgingsgebieden. Anders gezegd: ’de’ bereikbaarheid bestaat niet. Deze module verdisconteert dit meervoudige karakter.

De prognoses voor 2020 zijn gebaseerd op beleid dat bestuurlijk is geaccordeerd. Hierin is nog uitgegaan van kilometerbeprijzing en van een groei waarvan inmiddels kan worden gesteld dat die te optimistisch was. Qua infrastructuur en dienstregeling OV zijn alle goedgekeurde en financieel geregelde maatregelen opgenomen. Qua rekenwerk is bij Goudappel Coffeng voorzien dat de prognoses zullen worden bijgesteld zodra het Rijk helderheid verschaft over de ruimtelijk economische ontwikkelingen. Op dat moment zal ook gerekend worden met de laatste inzichten mbt. prijsbeleid.

De isochronen worden berekend en weergegeven op PC 4 niveau. De individuele reistijden op PC6 niveau.

De door het model berekende reistijden voor alle wegvakken van Nederland zijn gekalibreerd op snelheden die op een deel van de wegvakken in 2010 zijn waargenomen. Ten opzichte van de vorige berekeningen is de verbetering op bijvoorbeeld de A2 bij Utrecht belangrijk. Op korte termijn is een actualisatie voorzien.

De module gaat uit van het fiscaal toegestane aantal van 204 werkdagen per jaar. Dit getal is aan te passen, in een willekeurig ander getal.

Standaard hanteren we een waarde van 19 cent per km.

 

Maar wanneer je de Arbeidsvoorwaardenscan hebt gedaan maken we automatisch gebruik van de feitelijke vergoedingen voor jouw medewerkers. We extrapoleren dan vergoedingen op basis van door jou ingevoerde drempel- en plafondwaarden, en de vergoeding bij 25 kilometer woon-werk afstand. Dit kan leiden tot een vergoeding vanaf de drempel tot 25 kilometer en een vergoeding vanaf 25 kilometer tot aan het plafond.

 

De excel sheet die je in de scenariomodule kunt downloaden houdt nog geen rekening met de mogelijkheid dat er twee verschillende tarieven kunnen gelden. We hanteren hier het tarief dat tot 25 kilometer geldt. Je kunt er dan desgewenst zelf variaties op aanbrengen.

Voor woon-werkverkeer hanteren we een standaardwaarde van 190 gm/km. Maar wanneer je de Voertuigparkscan hebt gedaan maken we automatisch gebruik van de feitelijke waarde voor jouw voertuigpark.

 

Voor de extreem korte afstanden zijn de uitkomsten niet bruikbaar, omdat een verkeersmodel rekent met - wat we noemen - zoneaansluitingen die soms tot grote omrij-afstanden leiden. Voor de stedelijke ritten over een normale afstand is het logisch dat het CO2 gebruik hoger is dan voor ritten over langere afstanden.

 

De CO2 waarde mag niet zonder meer door de afstand gedeeld worden. De afstand is de kortste route van A naar B. Als automobilist neem je echter vaak niet de kortste maar de snelste route. Via een snelweg heb je al snel te maken met een omrijfactor, die behoorlijk kan oplopen. De waarden voor CO2 die wij gebruiken liggen tussen de 160 en 270 gram afhankelijk van de gereden snelheid. Daarbovenop komt nog een penalty in het geval van stagnerend verkeer (veel afremmen en optrekken, zorgt voor extra uitstoot). Deze penalty kan oplopen tot 15%.

 

Zo is het mogelijk dat je in de daluren een route kiest die geen CO2 besparing oplevert, maar juist meer verbruikt (denk aan een route over de snelweg, waarbij je omrijdt en het rijden van 80km/uur is beter voor de co2 uitstoot dan 120 kilometer per uur rijden). Dit negatieve verschil wordt ook meegenomen.

Je kunt de Bereikbaarheidsmodule niet gebruiken als navigatietool, en evenmin als een routeplanner. De kracht van deze module is het maken van berekeningen voor heel veel medewerkers resp. bezoekers (tot duizenden) tegelijk. Precies om die reden moet je soms een paar minuten wachten op je resultaat.

 

On deze reden kan het ook zijn, dat berekeningen op individueel niveau afwijken. Het accent ligt immers op uitkomsten voor het bestand als geheel (alle medewerkers van een organisatie, alle bezoekers van een ziekenhuis, etc.).

 

De applicatie legt verder een zwaarder accent op reistijden dan op reisafstanden. De reistijd is voor reizigers vaak doorslaggevender dan de afstand: ze kiezen doorgaans voor de snelste route, niet voor de kortste. En het model gaat er bovendien van uit, dat reizigers in de spits hun routekeuze aanpassen aan het verkeersbeeld, om files heen rijden, alternatieve routes kiezen, etc.

 

De inspaninng van Goudappel Coffeng heeft tot nu toe vooral gelegen in de kwaliteit van de reistijden, de komende maanden krijgen de reisafstanden extra aandacht.

Bij de Resultaten van de Bereikbaarheid Scan ramen we het aantal medewerkers met > 10 minuten vertraging. Onder het kopje 'medewerkers > 10 minuten vertraging' zijn alleen de auto reizigers meegenomen. Omdat we niet weten wie er met de auto reizen, doen daarvoor op deze plaats een aanname. Wie niet kiest voor fiets, efiets, ov en p&r reist met de auto.

 

In het kaartje laten we voor iedereen de vertraging zien, in de tabel alleen voor diegene die ook met de auto reizen.

Je kunt in de scenariomodule zowel online als offline parameters veranderen, in de Slim Werken en de Slim Reizen modules.

 

Online kun je de bijvoorbeeld variëren met de parameters die de keuze tussen fiets, auto en openbaar vervoer bepalen (Slim Reizen), of met de parameters die bepalen wie gaat telewerken.

 

Offline kun je met deze en aanvullende parameters variëren in excel sheet die je in de scenariomodule kunt downloaden, bijvoorbeeld de parameters voor het Slim Reizen: de tijd nodig voor parkeren, of voor natransport openbaar vervoer (blauwe velden bovenin).

Om de Scenariomodule te gebruiken kun je een abonnement nemen. Daarmee kun je een jaar lang deze module gebruiken, onbeperkt (deel)bestanden up- en downloaden, en analyses maken.

 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers waarvoor je de analyses doet. Er geldt een basistarief van € 400,-. Wanneer jouw organisatie meer dan 200 medewerkers telt, dan geldt een tarief van € 2,-  per medewerker. Het maximum tarief is  € 2000,-.

 

Je kunt de analyse maken voor één vestiging, maar ook voor meerdere vestigingen tegelijk. Per extra vestiging rekenen we € 100,- extra.

Deze module is openbaar, maar de enige op het portaal van Mobiliteit.NU waarvoor gebruik niet gratis is.

 

De opbrengst van abonnementen dient  voor het  onderhoud van de Bereikbaarheidskaart, de actualisering van reistijden en de modules voor werkgevers die aan de kaart zijn ontleend.

De Quickscan, Benchmark en Scan zijn bedoeld om je op weg te helpen. Met de (betaalde) scenariomodule kun je als werkgever of adviseur al veel meer: doorrekenen van scenario’s rond Slim Reizen en Slim Werken.

 

Wil je meer, dan kan dat natuurlijk, in de vorm van meerwerk en maatwerk via Goudappel Coffeng vertegenwoordigd door ir. Henk Tromp (htromp@movemobility.nl).