Variabele arrangementen met beloning van gewenst gedrag

Demand Management (ook wel: vraagsturing, of zelfsturing) is gemeengoed in hotel-, reiswezen, retail, etc. - maar staat in verkeer- en vervoer in de kinderschoenen.

Demand Management poogt met prijsprikkels de vraag naar mobiliteit te beïnvloeden. Daarbij zijn 3 markten in het geding: de verplaatsings, vervoer- en verkeersmarkt.

Er zijn steeds 3 sleutelkenmerken:

  1. een variabel arrangement. in combinatie met
  2. keuzevrijheid, en
  3. belonen van gewenst gedrag.

Met dank aan Odette van de Riet