Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Omdat de informatie mede afkomstig is van derden, kan de Stichting Mobiliteit.NU niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

De  Stichting Mobiliteit.NU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.