Je kunt de Bereikbaarheidsmodule niet gebruiken als navigatietool, en evenmin als een routeplanner. De kracht van deze module is het maken van berekeningen voor heel veel medewerkers resp. bezoekers (tot duizenden) tegelijk. Precies om die reden moet je soms een paar minuten wachten op je resultaat.

 

On deze reden kan het ook zijn, dat berekeningen op individueel niveau afwijken. Het accent ligt immers op uitkomsten voor het bestand als geheel (alle medewerkers van een organisatie, alle bezoekers van een ziekenhuis, etc.).

 

De applicatie legt verder een zwaarder accent op reistijden dan op reisafstanden. De reistijd is voor reizigers vaak doorslaggevender dan de afstand: ze kiezen doorgaans voor de snelste route, niet voor de kortste. En het model gaat er bovendien van uit, dat reizigers in de spits hun routekeuze aanpassen aan het verkeersbeeld, om files heen rijden, alternatieve routes kiezen, etc.

 

De inspaninng van Goudappel Coffeng heeft tot nu toe vooral gelegen in de kwaliteit van de reistijden, de komende maanden krijgen de reisafstanden extra aandacht.

Bij de Resultaten van de Bereikbaarheid Scan ramen we het aantal medewerkers met > 10 minuten vertraging. Onder het kopje 'medewerkers > 10 minuten vertraging' zijn alleen de auto reizigers meegenomen. Omdat we niet weten wie er met de auto reizen, doen daarvoor op deze plaats een aanname. Wie niet kiest voor fiets, efiets, ov en p&r reist met de auto.

 

In het kaartje laten we voor iedereen de vertraging zien, in de tabel alleen voor diegene die ook met de auto reizen.

In de parkeerbenchmark berekenen we onder andere het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is voor medewerkers die met de auto reizen. Hoe komen we aan dat laatste aantal?

 

Een precieze berekening van het aantal auto-medewerkers kan soms veel tijd kosten. Daarom volstaan we hier met een raming. Die raming is gebaseerd op 4 vormen van input.

  1. Ten eerste: een raming uit de parkeeropgave. We gaan uit van het totaal aantal parkeerplaatsen, verminderd met het aantal nodig voor bezoekers en verminderd met het aantal overtollige parkeerplaatsen en verhoogd met het aantal parkeerplaatsen tekort.
  2. Ten tweede: een raming op basis van aantallen voertuigen. We tellen het aantal leaseauto’s op bij het aantal pool auto’s.
  3. Ten derde: een raming op basis van het aantal mobiele medewerkers. We gaan er daarbij van uit dat de mobiele medewerkers over een auto beschikken.
  4. Tenslotte: een raming op basis van gebruik. We tellen hier bij elkaar op het aantal leaseauto’s en het aantal privé-auto’s dat zakelijk wordt gebruikt.

 

Van deze 4 uitkomsten bepalen we de grootste waarde – en die waarde hanteren we als raming van het aantal auto-medewerkers.

Inleiding Veelgestelde vragen

We proberen je op deze site veel informatie te geven:

Op deze plaats vind je overzichten van Veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions) rond afzonderlijke modules.