Benchmarks voor kantoren en ziekenhuizen

De Stichting Mobiliteit.NU verzorgt 2 online benchmarks en publiceert geregeld de actuele waarden.

De Benchmark Slim Werken Slim Reizen toont hoe kantoororganisaties -op het raakvlak van Facilitair, HRM en financieel beleid- omgaan met werken, verplaatsen en parkeren van medewerkers. Er is ook een analyse met saillante punten.

De Benchmark Bereikbare Zorg toont de bereikbaarheid en parkeersituatie van ziekenhuislocaties, de ontwikkeling daarvan tot 2020, en hoe de instellingen daarmee omgaan.


De Benchmark Slim Werken Slim Reizen 2012


Toliechting op de Benchmark Slim Werken Slim Reizen 2012