• Kennis  » 
  • Demand Management

Inventarisatie onderzoeksvragen rond Demand Management

Montefeltro verzorgde in het kader van het onderzoeksprogramma Transumo het thema Zelfsturing - Demand Management. In dit kader is een globale inventarisatie gemaakt van de onderzoeksvragen rond Demand Management.

Download de inventarisatie.

Een goed voorbeeld van Vraagsturing biedt Albert.NL. Door een gedifferentieerd tariefbeleid wordt de keuze van de consument beïnvloed - en daarmee de logistiek van de distributie geoptimaliseerd (zie Figuur):