Modules

De module Kosten en kansen wordt verzorgd door adviesbureau Montefeltro (zie www.montefeltro.nl). De scan is tot stand gekomen in samenwerking met DTZ Zadelhoff CRES en met de Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a. (NFC, zie www.nfcindex.nl), en via opgave door participerende organisaties. Montefeltro stelt de scan ter beschikking aan de Stichting Mobiliteit.NU.

De module Arbeidsvoorwaarden is ontwikkeld in samenwerking met AWVN, behalve het onderdeel Belonitor, dat is ontwikkeld door Montefeltro.

De Organisatiescan is ontleend aan de New Worlds of Work Readiness scan® die door de Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt aangeboden. Zie ook www.newworldsofwork.nl/.

De module Bereikbaarheid wordt verzorgd door Goudappel Coffeng. De online tools zijn doorontwikkelingen van de Bereikbaarheidskaart van Nederland. Zie www.bereikbaarheidskaart.nl. De Quickscan en Benchmark zijn ontwikkeld door Montefeltro, op basis van data van Goudappel Coffeng.

De module Slim Reizen is ontleend aan het puntensysteem zoals dat door de overheid wordt gehanteerd. De Benchmark is verzorgd door Montefeltro, op basis van gegevens verkregen uit eerdere projecten.

De module Parkeren is ontwikkeld in samenwerking met Ecorys, mede op basis van bouwstenen die al aanwezig waren op de site van Mobiliteit.NU.
De module Voertuigpark is ontwikkeld in samenwerking met Royal Haskoning DHV Milieu en Infrastructuur. 
De module ICT is ontleend aan de New Worlds of Work Readiness scan® die door de Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt aangeboden. Zie ook www.newworldsofwork.nl/. De Quickscan ICT is ontwikkeld door Montefeltro.
De module Slim Werken is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Telewerkforum op basis van bouwstenen die al aanwezig waren op de site van Mobiliteit.NU.
Het scanportaal van Mobiliteit.NU is operationeel sinds maart 2010. De site is vernieuwd en uitgebreid in juni 2012. De opzet en vernieuwing zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van AgentschapNL en van Transumo, een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. Zie www.transumofootprint.nl.