8 januari 2016 - Blog Bereikbaarheidsscan

De economie trekt aan en de files groeien weer. Je medewerkers klagen over langere reistijden door drukte op de weg. De betrouwbaarheid van hun reistijd neemt af en ze moeten meer marge nemen om op tijd te komen. Hoe lang ze onderweg zijn verschilt per locatie. Daarnaast maakt het ook uit waar je medewerkers wonen én hoe ze naar het werk reizen. Hoe zit dit precies voor jouw situatie?

 

21 oktober 2015 - Kosten besparen op je mobiliteit? Zo doe je dat!

Een integrale visie op mobiliteit: de meeste bedrijven zien dan een plaatje voor zich met auto’s, treinen en fietsen en zakjes met geld die kunnen worden besteed. Maar het grote plaatje van mobiliteit ziet er toch heel anders uit. Een werkelijk integrale benadering van mobiliteit gaat juist over de grens van mobiliteit heen. En wie die grenzen verkent en verlegt, bespaart volgens innovatie-adviseur en Mobility Reporter-blogger Daan van Egeraat veel geld. Hij geeft alvast drie tips.

18 september 2015 - Geld verdienen door slimmer reizen? Het kan!

Een belangrijk deel van de bereikbaarheidsproblemen in Nederland ontstaat door de piekbelastingen in de vraag naar mobiliteit tijdens de spitsuren op specifieke dagen. Op deze momenten kan de beschikbare capaciteit de hoge vraag tijdelijk niet aan. Maar door slimmer te reizen en te werken rondom deze pieken kan het bedrijfsleven volgens innovatieadviseur en Mobility Reporter-blogger Daan van Egeraat veel geld verdienen.

 

25 februari 2015 - ALD Automotive partner Mobiliteit.NU

In februari 2015 is ALD Automotiove toegetreden als partner. 

De volgende partners zijn nu aangesloten bij Mobiliteit.NU:

Partners Mobiliteit.NU

27 juni 2014 - Artikel over Bronovo in Economics of Transportation

Met een uniek gedifferentieerd parkeerbeleid heeft ziekenhuis Bronovo al jaren sturing op de eigen bereikbaarheid. In een artikel in Economics of Transportation toont professor Jos van Ommeren (Vrije Universiteit) nu aan dat dit beleid ook uit macro-economisch oogpunt de voorkeur verdient. Hij doet dit op basis van data over het parkeergedrag van medewerkers bij Bronovo in de afgelopen jaren. Montefeltro ondersteunt al jaren het parkeerbeleid bij Bronovo. Download 2014,eot, Time-varying parking prices

10 oktober 2013 - Facto Magazine over Mobiliteit.NU

In Facto Magazine een verslag van de scans die Montefeltro deed voor koplopers op het gebied van Slim Werken: Capgemini, Intel, BT, SNS, ING en KPN. Montefeltro maakte daarbij gebruik van het scanportaal van Mobiliteit.NU.

 

7 mei 2013 - Scans ICT bedrijven in het kader MJA3

Grote ICT bedrijven en banken participeren in de Gebruikersgroep Mobiliteit in het kader van de MJA3: de meerjarenafspraken over duurzaamheid tussen overheid en bedrijfsleven.

De Gebruikersgroep zet het scanportaal van Mobiliteit.NU in om te komen tot een kritisch en objectief oordeel over de positie nu en kansen en mogelijkheden in de toekomst.

De Gebruikersgroep heeft na een jaar een veelheid aan scans gebruikt. Daardoor is ook een onderlinge benchmark tot stand gekomen binnen de groep van deze koplopers.

Ondanks het feit dat het hier gaat om koplopers, duiden de cijfers op grote verschillen tussen de bedrijven.

In de Gebruikersgroep nemen onder meer deel SNS, ING, BT, KPN, Capgemini en Intel International.

 

25 januari 2013 - Athlon plaatst Mobiliteit.NU scans op site

'In samenwerking met Mobiliteit.NU biedt Athlon Mobility Consultancy u de gelegenheid om kansen op het gebied van mobiliteit voor uw organisatie nader te verkennen. Mobiliteit.nu is een stichting die samenwerkt met kennis- en distributiepartners, waaronder Telewerkforum, Berenschot en DTZ Zadelhoff. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de Mobility Scan. De Mobility scan brengt uw mobiliteitsbeleid in kaart, signaleert pijnpunten en laat zien hoe uw beleid zich verhoudt tot dat van andere organisaties. Ook maken we duidelijk waar besparingsmogelijkheden zitten.' - luidt de tekst op de site van Athlon Mobility Consultants.

Het scanportaal op de site van Athlon Mobility Consultancy