Inleiding Parkeren

Voor veel werkgevers is ‘parkeren’ synoniem met ‘bereikbaarheid’.

Te weinig parkeerplaatsen leidt vaak tot onrust binnen organisaties. Te veel parkeerplaatsen vormen een belangrijke kostenpost. Parkeerplaatsen zijn vaak kostbaar, zeker inpandige parkeervoorzieningen.

Tegelijk maken goede parkeervoorzieningen deel uit van gastvrijheid voor bezoekers. Wanneer parkeergelegenheid schaars is, kan een negatieve beleving bij medewerkers en bezoekers gaan overheersen.

Sturen op de parkeerbehoefte staat aan de basis van slimme en duurzame mobiliteit. Technische aspecten bepalen in sterke mate wat een nuttige maatregel kan zijn, en wat niet. Je kunt maatregelen treffen rond het aanbod aan parkeerplaatsen, maar ook slimmer omgaan met de behoefte aan parkeren.

Plaats en functiegebonden: de optimale parkeerbehoefte raakt altijd meer een vestiging, dan de organisatie als geheel. De parkeerbehoefte heeft te maken met de functies op een locatie, maar ook de ligging en bereikbaarheid van die locatie. Deze module heeft dus betrekking op een specifieke vestiging, niet op je organisatie als geheel.

Met een algemene vraag willen we je eerst inzicht geven in wat deze module je kan opleveren. Wil je snel weten, of het zin heeft, je nader te verdiepen in de parkeersituatie bij jouw organisatie? Doe dan de Quickscan Parkeren!

Wil je weten of jouw organisatie over teveel of te weinig parkeerplaatsen beschikt? En wil je komen tot een optimale afstemming van vraag en aanbod: afstoten, bijhuren of ook slimmer verdelen van de plaatsen? Doe dan de Parkeerscan!

Wil je weten hoe jouw parkeersituatie zich verhoudt tot die van andere organisaties? Doe dan de Benchmark Parkeren!

Wil je nagaan, hoe je de parkeersituatie bij jouw organisatie kunt verbeteren? Doe dan het Scenario Parkeren!

Let op: na de Quickscan vragen we je om in te loggen. Gebruik van de scans en benchmark blijft openbaar en gratis.