• Kennis  » 
  • Waarde Vastgoed

Bereikbaarheid en Waarde Vastgoed

In het project Bereikbaarheid en WaardeVastgoed (2005 - 2009) in het kader van Transumo is het gelukt, de relatie aan te tonen tussen de waarde van commercieel vastgoed en de bereikbaarheidskwaliteit. Dat is gebeurd in samenwerking met DTZ Zadelhoff Research, Goudappel Coffeng en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zie een beschrijving van de resultaten staat.

Projectbeschrijving: Download PDF

Eindrapport: Download PDF

Met deze uitkomsten is de basis gelegd voor een meer actieve betrokkenheid van vastgoedontwikkelaars en -eigenaren bij de zorg voor bereikbaarheid, en voor de ontwikkeling van specifieke rekeninstrumenten, als bepleit door de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Terwijl de gemiddelde kwaliteit van de bereikbaarheid tot 2020 in meerdere provincies verslechtert, is het waardeverlies in vastgoed als gevolg daarvan veruit het grootst in Noord- en Zuid/Holland (zie Figuren):