Seminar met TFMM en NVTG op 23 maart 2010

Op dinsdag 23 maart 2010 vond een seminar plaats over de bereikbaarheid van ziekenhuizen. Het seminar is georganiseerd door Mobilteit.NU in samenwerking met de Taskforce Mobiliteitsmanagement en de Vereniging voor Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg (VNTG).
De website van de Stichting Mobiliteit.NU is operationeel geworden (www.mobiliteit.NU). Daan van Egeraat, de initiatiefnemer van de stichting, zat de sessie voor.
Op de site is tijdens het congres de online Benchmark Bereikbare Zorg geopend. Daar kunnen ziekenhuizen hun eigen positie met betrekking tot parkeren, bereikbaarheid en maatregelen toetsen aan de landelijke situatie.
Op de site is verder tijdens het congres de online Mobiliteitsmanagementscan voor werkgevers geopend. Werkgevers (ook van ziekenhuizen) kunnen hier het postcode bestand van hun medewerkers downloaden en gratis een aantal analyses maken. De scan is een doorontwikkeling van www.bereikbaarheidskaart.nl.
Verder presenteerde de Vrije Universiteit cijfers over de effectiviteit van het parkeerregime bij het ziekenhuis Bronovo. Daaruit blijkt, dat medewerkers reageren op de prijsprikkels waarmee de werkgever het parkeergedrag van medewerkers beïnvloedt.
De presentaties vind je hier:
Presentatie 23 maart 2010 Daan van Egeraat Mobiliteit.NU
 
Presentatie 23 maart 2010 Henk Tromp Goudappel Coffeng
 
Presentatie 23 maart 2010 Jos van Ommeren Vrije Universiteit
 
Presentatie 23 maart 2010 Geert Jan Hoge Cross Creatives