22 juni 2012 - Nieuw webportaal kantoren geopend

Op 22 juni heeft Mobiliteit.NU een nieuwe, uitgebreide versie geopend van het scanportaal voor kantoorwerkgevers. De nieuwe online toolbox is een coproductie met de partners van Mobiliteit.NU, wo. Ecorys, DTZ Zadelhoff, DHV, Athlon Carlease, ea. Tijdens het programma is het portaal toegelicht, en kwamen ook de beleids- en onderzoekagenda aan de orde.

Klik hier voor het nieuwe scanportaal.

Het seminar was een initiatief van Mobiliteit.NU en Transumofootprint

Zie de 12 06 22 Factsheet Seminar 22 juni 2012.

Het verslag werd verzorgd door Marloes Hoogerbrugge van Nicis Institute:

Verslag Seminar 22 juni 2012 Slim Werken, Slim Reizen - Slim Ontzorgen

De sprekers waren:

  1. Scanportaal V2.0 - dr Daan van Egeraat (directeur Montefeltro, initiator stichting Mobiliteit.NU).
  2. Meervestigingen Bereikbaarheidscan - ir Henk Tromp (Senior adviseur, Goudappel Coffeng)
  3. Praktijkervaring met de tools - Richard Ninaber van Eyben (Consultant, Athlon Mobility Consultants)
  4. Onderzoek in een Smart Business Network - prof.dr ir Eric van Heck (Hoogleraar Informatie Management en Markten, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit)
  5. De realisatie bij Essent, een jaar na de scan  - ir Jan Pieter Klep (Senior Consultant DTZ Zadelhoff Corporate Services).
  6. Samenwerkingsagenda rond SWRS - Willem de Jager (directeur stichting TelewerkForumHNW en lid van het platform SlimwerkenSlimreizen).
  7. Reflectie op de beleidsagenda - mr drs Jan-Bert Dijkstra (Projectdirecteur Programma Beter Benutten, ministerie van Infrastructuur en Milieu)
  8. Reflectie op de onderzoeksagenda - prof.dr Wim Hafkamp (Hoogleraar Erasmus Universiteit, Wetenschappelijk directeur Verbinden van Duurzame Steden, Lid Management/Board JPI Urban Europe)

Presentatie 22 juni 2012 Daan van Egeraat MobiliteitNU

 

Presentatie 22 juni 2012 Henk Tromp Mobiliteit.NU

 

Presentatie 22 juni 2012 Richard Ninaber van Eyben Mobiliteit.NU

 

Presentatie 22 juni 2012 Eric van Heck Mobiliteit.NU

 

Presentatie 22 juni 2012 Jan Pieter Klep Mobiliteit.NU

 

Tijdens de sessie werd een nieuwe versie van de NWoW-benchmark gepresenteerd door Prof.dr.ir. Eric van Heck:

Het seminar werd voorbereid met een Synmind-discussie over de drempels bij de invoering van SWSR:

Synmindsessie Mobiliteit.nu Seminar 22 juni 2012 - integrale uitdraai resultaten