Respondenten krijgen tijdens een Synmind sessie gedurende een bepaalde periode, doorgaans 2 á 3 weken, online een aantal uitspraken met bijhorende vragen voorgelegd. Over deze uitspraken kunnen zij een mening geven op een bepaalde schaal. Zij moeten tevens hun mening beargumenteren. 

 

Tijdens de sessie kunnen de respondenten in één oogopslag elkaars meningen en argumenten zien. Zij kunnen bovendien op elkaars argumenten reageren zodat over ieder argument een dialoog kan ontstaan. Meningen kunnen gedurende de sessie worden gewijzigd. 

Mobiliteit.NU Sessies gaan uit van een “Mobiliteit.NU Bibliotheek” met bestaande uitspraken (en bijhorende vragen) die specifiek gericht zijn op vraagstukken rond mobiliteit en bereikbaarheid. Inhoud en vraagstelling sluiten aan op de Mobiliteit.NU Scans.

 

Werkgevers (resp. hun dienstverleners) kunnen uit de bibliotheek een eigen combinatie van uitspraken kiezen die optimaal aansluit op de eigen mobiliteitsproblematiek en eerder uitgevoerde Mobiliteit.NU Scans.

 

Desgewenst kunnen de uitspraken uit de bibliotheek aangevuld worden met op maat gesneden uitspraken.

De Synmind methode onderscheidt zich

 

van de gebruikelijke forumdiscussies op het internet (bijv. Linked-in) door
    - argumentatie en dialogen te combineren met helder grafisch inzicht in meningsverschillen 
    - de doelgerichte combinatie van uitspraken en vragen - de Mobiliteit.NU Sessies zijn altijd gericht op het oplossen van een specifiek mobiliteitsvraagstuk 
    - actief modereren om een de dialoog te stimuleren
van teleconferencing sessies omdat deelnemers onafhankelijk van elkaar gedurende twee weken een bijdrage kunnen leveren – dit is niet alleen agendatechnisch voordelig maar biedt ook meer kansen voor reflectie.
van internetenquêtes omdat de deelnemers online elkaars meningen zien en met elkaar een online dialoog kunnen aangaan.

Opdrachtgever: Medewerkers nemen deel aan de sessie als respondenten of, eventueel, als volgers (deze nemen niet actief deel aan de sessie maar krijgen wel online inzicht in het verloop van de sessie). Een beperkt aantal medewerkers bepaalt samen met de Mobiliteit.NU Partner de inhoud van de sessie.

 

Mobiliteit.NU Partner: adviseert de opdrachtgever over de inhoudelijke inrichting van de Mobiliteit.NU Sessie, treedt tijdens de sessie als moderator op, analyseert de resultaten en rapporteert over de uitkomsten.

 

Synmind: richt de Synmind software in voor een specifieke Mobiliteit.NU Sessie en levert de helpdesk tijdens de sessie.

Als bij de sessie gebruik gemaakt wordt van uitspraken en vragen van de Mobiliteit.NU Bibliotheek kan deze binnen een dagdeel worden ingericht. Tijdens dit dagdeel maakt de Mobiliteit.NU Partner samen met medewerkers van de opdrachtgever een keuze uit de bibliotheek en voert deze de namen van respondenten in. De opdrachtgever moet de namen aanleveren in een geprepareerd Excel document.

 

Als de opdrachtgever organisatiespecifieke uitspraken en vragen wenst, dan moet met een extra tijd rekening worden gehouden. Deze extra tijd hangt af van het aantal uitspraken en vragen. Maar zal doorgaans niet meer dan een extra dagdeel vergen.

De ervaring leert dat het gemiddeld een ½ uur kost om op 10 uitspraken reageren. De vereiste inspanning kan overigens sterk verschillen afhankelijk van de complexiteit van de materie, de diepgang van argumentatie en de mate waarin deelnemers tot een dialoog komen. Bij het appreciëren van de inspanning moet worden meegenomen dat deze over een periode van meerdere dagen (doorgaans 2 á 3 weken) gespreid kan worden.

Iedereen heeft alleen toegang tot Synmind met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. De Synmind Mobiliteit.NU Sessies zijn dus alleen toegankelijk voor de respondenten en volgers van de opdrachtgever, de Mobiliteit.NU Partner en Synmind.

 

De rapporten die na afloop van de sessie worden geproduceerd zijn het eigendom van de opdrachtgever en deze bepaalt de verspreiding.