Uitleg

Slim Werken Slim Reizen heeft de reputatie kostbaar te zijn. Vaak is het omgekeerde waar: juist in de huidige praktijk verspilt de gemiddelde werkgever veel geld.

Deze benchmark geeft je meer zicht op hoe jij omgaat met werkplekken, mobiliteit en parkeren. Wat besteed jij aan deze posten? Welk deel maken ze uit van je totale kosten? Wat is bij jou de omvang en de benutting van de werkplek? Hoeveel kost bij jou een werkplek - wat besteed je per medewerker, en per aanwezige medewerker?

In een blog is aangegeven wat werkgevers hieraan kunnen doen.

 

De benchmark ligt op het raakvlak van Facilitair, HRM en Financieel beleid. Je kunt deze benchmark aanvullen met de Benchmark Slim Werken om tot een completer beeld te komen van jouw omgang met werkplekken.

Hier kun je jouw eigen organisatie benchmarken. NB: het gaat om de huidige situatie. In de benchmark voer je gegevens in omtrent jouw organisatie op dit moment.

Geregeld publiceert Mobiliteit.NU een actuele versie van de Mobiliteit.NU benchmarks.

In deze benchmarks worden ook externe benchmarks betrokken, als de NFC-index voor werkplekken.