Uitleg

Bereikbaarheid is gedefinieerd als: het aantal mensen dat binnen een bepaalde reistijd jouw vestigingslocatie kan bereiken. Een ander woord daarvoor is ‘verzorgingsgebied’ of 'Capture Area'. Het gaat om de grootte en de demografische vulling (hoeveel inwoners). Is toegang tot de arbeidsmarkt voor jou belangrijk, kies dan een locatie waar veel medewerkers je snel en goed kunnen bereiken.

Hoe meer mensen jouw vestigingslocatie(s) kunnen bereiken – des te beter is je bereikbaarheid. In een druk bevolkt gebied is de bereikbaarheid beter – terwijl er óók meer files kunnen voorkomen. Hoe dat precies zit voor jouw locatie kun je nagaan op www.bereikbaarheidskaart.nl. De benchmarks van Mobiliteit.NU zijn gebaseerd op de cijfers achter deze Bereikbaarheidskaart.

‘Het´ verzorgingsgebied bestaat niet – want het is verschillend voor auto en openbaar vervoer, binnen de spits en erbuiten, voor verschillende reistijden (10, 30 en 60 minuten) - en voor de huidige en de toekomstige situatie (2020). Feitelijk heeft iedere locatie dus meerdere verzorgingsgebieden. Bereikbaarheid is een samengestelde grootheid.

In deze module krijg je een beeld van de Bereikbaarheidsprofielen van jouw vestigingslocatie, afgezet tegen de Benchmark. Je kunt dan zelf oordelen, hoe je ervoor staat.

Het verschil met de Quickscan Bereikbaarheid is dat het hier gaat om de huidige omvang van je verzorgingsgebied. In de Quickscan gaat het over de verandering tot 2020.

Je ziet 2 grafieken: over de autobereikbaarheid en over de OV-bereikbaarheid. De benchmark is rood, jouw organisatie blauw. In iedere grafiek zie je het aantal inwoners dat jouw locatie kan bereiken binnen 15, 30 en 60 minuten – en jouw positie ten opzichte van het gemiddelde.

Om een beeld te krijgen van hoe verschillend de situatie per werkgever en per locatie kan zijn geven we je hieronder 6 voorbeelden. Je ziet dan dat de bereikbaarheid niet alleen wordt bepaald door de ontsluitingskwaliteit van jouw locatie, maar ook door waar jouw medewerkers wonen:

Prezi Voorbeeldlocaties