Samenvatting

Wat voor beleidsmogelijkheden heb je eigenlijk rond bereikbaarheid om je als dienstverlener en goed werkgever te onderscheiden? Wil je meer zicht op jouw parkeersituatie, de bereikbaarheid en op het pakket bereikbaarheidsmaatregelen bij jouw instelling, ten opzichte van je concullega’s?

Doe dan de Benchmark Bereikbare Zorg!

De Benchmark is gratis. Wél vragen we je te registreren. Bij het registreren vraag je Mobiliteit.NU om autorisatie voor jouw instelling. Mobiliteit.NU machtigt per instelling 1 contactpersoon.

Geregeld publiceert Mobiliteit.NU een actuele Benchmark Bereikbare Zorg.

Zie een analyse van de uitkomsten van de Benchmark.

Zie een toelichting op de opzet van de Benchmark Bereikbare Zorg.