Uitleg

In deze module krijg je een beeld van de Bereikbaarheidsprofielen van jouw vestigingslocatie, afgezet tegen de Benchmark  van ziekenhuizen. Je kunt dan zelf oordelen, hoe je ervoor staat.

Bereikbaarheid is gedefinieerd als: het aantal mensen dat binnen een bepaalde reistijd jouw vestigingslocatie kan bereiken. Een ander woord daarvoor is ‘verzorgingsgebied’ of 'Capture Area'. Het gaat niet alleen om de grootte, maar ook om de demografische vulling (hoeveel inwoners). Dat zegt iets over je markt.

Hieronder zie je een overzicht van verzorgingsgebieden van ziekenhuizen. In de Randstad zijn die veel kleiner dan bijvoorbeeld in het Noorden – maar het aantal inwoners is in de Randstad veel groter. Uitgangspunt bij dit kaartje is: 30 minuten autoreistijd in de ochtendspits (bron: Goudappel Coffeng):

Bereikbaarheid ziekenhuizen

Hoe meer mensen jouw vestigingslocatie(s) kunnen bereiken – des te beter is je bereikbaarheid. In een druk bevolkt gebied is de bereikbaarheid beter – terwijl er óók meer files kunnen voorkomen. Hoe dat precies zit voor jouw locatie kun je nagaan op www.bereikbaarheidskaart.nl. De benchmarks van Mobiliteit.NU zijn gebaseerd op de cijfers achter deze Bereikbaarheidskaart.

‘Het´ verzorgingsgebied bestaat niet – want het is verschillend voor auto en openbaar vervoer, binnen de spits en erbuiten, voor verschillende reistijden (10, 30 en 60 minuten) - en voor de huidige en de toekomstige situatie (2020). Feitelijk heeft iedere locatie dus meerdere verzorgingsgebieden. Bereikbaarheid is een samengestelde grootheid.

Het verschil met de Quickscan Bereikbaarheid is dat het hier gaat om de huidige omvang van je verzorgingsgebied. In de Quickscan gaat het over de verandering tot 2020.

Je ziet 2 grafieken: over de autobereikbaarheid en over de OV-bereikbaarheid. De benchmark is rood, jouw organisatie blauw. In iedere grafiek zie je het aantal inwoners dat jouw locatie kan bereiken binnen 15, 30 en 60 minuten – en jouw positie ten opzichte van het gemiddelde.