Uitleg

De Quickscan raamt de jaarlijkse kosten op basis van benchmarks, en de indicatieve besparing op grond van gegevens uit eerdere scans.

1. Raming hoogte jaarlijkse kosten:

Het kostenoverzicht vergt invoer van 5 kentallen van de organisatie:

 • Aantal medewerkers
 • Aantal leaseauto’s
 • Aantal parkeerplaatsen
 • Aantal privé auto’s dat zakelijk wordt bereden
 • Aantal kantoorplekken
 
Deze aantallen worden vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten:
 1. Het brutosalaris is gebaseerd op opgave van het Centraal Plan Bureau (CPB)
 2. De gemiddelde kosten voor een leaseauto zijn gebaseerd op opgave door Athlon Car Lease
 3. De kosten van een parkeerplaats zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van een parkeerplaats op basis van huur en eigendom, en op basis van maaiveld en overdekt
 4. De gemiddelde kosten voor zakelijk gereden privé auto’s en de kosten voor woonwerk vergoeding zijn gebaseerd op opgave van organisaties die de scan eerder deden
 5. De kosten voor kantoorplekken is gebaseerd op de NFC-index, met een correctie voor de kosten voor mobiliteit en parkeren
2. Raming besparingskansen:
De besparingskansen worden geraamd op basis van de uitkomsten van de eerdere scans met dit model:
 1. Kostenbesparing: extrapolatie van de gemiddelde contante waarde van kosten en opbrengsten van alle maatregelen bij alle organisaties als % van de jaarlijkse kosten cq. OPEX voor brutosalarissen, mobiliteit en werkplekken
 2. Inkomensverbetering: extrapolatie van het gemiddelde maximale bruto inkomensvoordeel per medewerker, inclusief reductie fiscale bijtelling leaseauto, exclusief extra besteedbaar inkomen door Mobiliteitsbudget
 3. Extra parkeerplaatsen: extrapolatie van de gemiddelde vergroting van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, zonder bouw van nieuwe
 4. Verbetering autobereikbaarheid: extrapolatie van de gemiddelde verandering van de Modal Split (percentage medewerkers dat met de auto reist)