Uitleg

Duurzame mobiliteit is gebaseerd op gedrag van medewerkers. Medewerkers voegen zich in hun gedrag naar de regelingen voor vergoeding en verstrekking van hun werkgever.

Alleen idealisten laten hun gedrag niet beïnvloeden door die vergoedingen. Maar idealisten zijn in de minderheid. Veel medewerkers calculeren: bij welk gedrag kan ik mijn vergoedingen maximaliseren?

Wanneer je als werkgever duurzame mobiliteit belangrijk vindt, kijk dan eens kritisch naar je regelingen. 

Voorbeelden:

  • geef je een vergoeding voor incidenteel gebruik van de trein?
  • bied je een hoge vergoeding voor zakelijk gebruik van de privé-auto? met andere woorden: hoe meer de medewerker met de auto rijdt, des te hoger de vergoeding?
  • vergoed je incidenteel gebruik van een flexibel kantoor?

Wanneer je goed kijkt, zie je dat het steeds om 2 zaken gaat:

  • Optie Bezit: bied je je medewerker toegang (bijvoorbeeld via een NS Businesscard, of een Regus-abonnement) en betaal je als werkgever de kosten voor de medewerker? Zo haal je de financiële drempels voor de medewerker weg.
  • Optie Gebruik: beloon je de medewerker daadwerkelijk voor duurzaam gedrag? Met andere woorden: houdt de medewerker zelf geld over aan het gewenste gedrag? Je kunt hier denken aan een rekening-courant stelsel, of een mobiliteitsbudget.