Uitleg

Met een algemene vraag willen we je eerst inzicht geven in wat de parkeermodules je kunnen opleveren. Vervolgens nodigen we je uit om dieper op vraag en aanbod in te gaan.

Beschik je op het eerste gezicht over voldoende parkeerplaatsen? Of heb je teveel parkeerplaatsen – en zo ja, wat zou je daarmee willen doen?

Wanneer je denkt dat je parkeersituatie adequaat is, kunnen er toch overwegingen zijn om met deze module aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld: beperking van het kapitaalbeslag. Of: parkeren maken tot de sleutel van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Of: beter verdelen van de schaarse capaciteit.