Voorbeeld

Deze werkgever heeft aangegeven het arbeidsvoorwaardenpakket te willen optimaliseren vanuit het arbeidsmarktperspectief. De scan vergelijkt de maatregelen die hij al heeft ingevoerd, en doet suggesties. Deze werkgever heeft telewerken al ingevoerd, dat wordt in het advies dan ook weggelaten.

De suggesties die hij nog wel krijgt, zijn (ter illustratie): 

  • Verlaging van de drempel bij de vergoeding reiskosten woonwerkverkeer met openbaar vervoer (minimum aantal kilometers). De huidige drempel ligt hoger dan gemiddeld het geval is.
  • Verlaging van de drempel bij de vergoeding reiskosten woonwerkverkeer met eigen vervoer (minimum aantal kilometers). 
  • Introductie van een fiscaal gefaciliteerd fiets(plan).
  • Introductie van een mobiliteitsbudget.