Uitleg

Introductie

We onderscheiden drie verschillende invalshoeken van waaruit arbeidsvoorwaardelijke mobiliteitsregelingen bekeken kunnen worden:

  1. Kosten: Het realiseren van zo laag mogelijke kosten is hier belangrijk. Nieuwe afspraken mogen niet duurder uitvallen dan het huidige arbeidsvoorwaardenpakket, het liefst zelfs nog iets lager.
  2. Arbeidsmarkt: Medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor. Het arbeidsvoorwaardenpakket moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn om de slag op de steeds krappere arbeidsmarkt te winnen.
  3. Duurzaamheids-/MVO-/milieu: Wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenpakket moeten leiden tot meer duurzaamheid en/of tot een beter milieu en/of tot beter bewustzijn voor medewerkers.

De arbeidsvoorwaardenscan heeft 2 stappen. Eerst vragen we je, hoe je zou willen dat jouw arbeidsvoorwaarden scoren op People Planet en Profit.

Dan vergelijken we deze ambitie met de arbeidsvoorwaarden die je eerder hebt opgegeven. Wanneer je arbeidsvoorwaarden beter zouden kunnen aansluiten dan nu het geval is, geven we je een paar suggesties voor veranderingen.

 

Relaties met de Bereikbaarheidsmodule

Wanneer je jouw vergoedingsarrangement in de Benchmark Arbeidsvoorwaarden hebt ingevoerd, neemt de Bereikbaarheidsmodule jouw uitkomsten mee.

En met het Bereikbaarheidsscenario kun je analyseren, wat de effecten zijn van invoering van flexibele werktijden. Hieronder vind je daarvan een concreet voorbeeld: