Voorbeeld

Deze werkgever bespaart € 115.000 in een scenario waarbij het voertuigpark over gaat op groen gas. Bij de berekening vormt het kilometrage en de samenstelling van het huidige voertuigpark het uitgangspunt, afgebeeld in de linker twee kolommen. De rechter kolommen stellen de nieuwe situatie voor.

De tweede tabel toont de CO2-emissie per jaar van het voertuigpark van deze werkgever in de huidige situatie en na overschakeling van het gehele voertuigpark op groengas.

Ook zie je de gemiddelde CO2-emissie (gram/km) berekend voor jouw huidige voertuigpark.