Uitleg

Onderzoek met deze scanmodule wat rijden op groengas ongeveer oplevert voor jouw organisatie

In deze scan gebruiken we de gegevens die je in de benchmark hebt opgegeven. We vragen je nu ook de jaarlijkse kilometrages van jouw wagenpark meer en detail in te voeren. Vervolgens berekenen we voor je, wat de jaarlijkse kosten en CO2-uitstoot zijn van de huidige auto’s in jouw wagenpark. En we vergelijken dat met de jaarlijkse kosten en CO2-uitstoot van rijden op groengas.

 

Een switch naar 100% groengas

Met de inzet van alternatieve brandstoffen is veel milieuwinst is te behalen op het gebied van luchtkwaliteit (PM10 ofwel roetdeeltjes en NOx) en de uitstoot van broeikasgassen (CO2).


(Bron: Well-to-wheel emissies diverse brandstoffen, www.fuelswitch.nl.)

Aardgasvoertuigen kunnen op aardgas (CNG) en groengas rijden. Vanaf 2014 biedt elk aardgasstation groen gas aan. De prijs van aardgas en groen gas is gelijk.

Rijden op bioethanol is op dit moment altijd duurder, omdat de auto (iets) duurder is. Bovendien zijn de brandstofkosten van rijden op bioethanol hoger dan de brandstofkosten van rijden op benzine of diesel.

 

Raming van de kosten

Van aardgasauto’s zijn de vaste kosten in aanschaf hoger, maar de brandstofkosten van deze auto’s zijn lager door de lage prijs van aardgas/groengas. Er ontstaat een omslagpunt afhankelijk van het type auto en het jaarkilometrage.

In de kostenberekeningen is rekening gehouden met de volgende kosten(posten):

  • Gemiddelde meerprijs van het alternatieve voertuig. Dit is een gemiddelde van het beschikbare aanbod.
  • Op dit moment ontbreken nog betrouwbare gegevens over de restwaarde van aardgasvoertuigen. De restwaarde van het alternatieve voertuig wordt daarom gelijk verondersteld aan een conventioneel voertuig en speelt daarmee geen rol in de kostenvergelijking.
  • Brandstofkosten (gemiddeld verbruik voertuig x kilometrage x brandstofprijs). Het verbruik is afhankelijk van het gewicht van de auto (licht – middelzwaar – zwaar). De brandstofprijs is gebaseerd op de actuele adviesprijzen.
  • Verzekeringskosten. De verzekeringskosten worden vastgesteld op 3,5% van de aanschafprijs van het voertuig en nemen dus toe bij een meerprijs van het voertuig.
  • Onderhoudskosten worden uitgedrukt in gemiddelde onderhoudskosten in ct/km. De onderhoudskosten variëren per brandstofsoort en type voertuig.
  • MRB. We gaan uit van de gemiddelde MRB per voertuigklasse.

Let wel, het gaat hier om de werkelijke, gemiddelde kosten van een auto in de betreffende gewichtscategorie, niet de leaseprijs. Ga in overleg met jouw leasebedrijf over de leaseprijs van een elektrisch voertuig of aardgasvoertuig.

 

Raming van de CO2-uitstoot
Om een eerlijke vergelijking te maken met de CO2-uitstoot in de nieuwe situatie, wordt gerekend met de gemiddelde CO2-uitstoot van een nieuwe personenauto (EURO 5) op diesel of benzine in de betreffende voertuigklasse.

Bij de emissieberekening van rijden op aardgas/groengas is uitgegaan van de emissie van groen gas.