Uitleg

Stel zelf een voor jou optimale mix samen van groengas en elektrisch

Onderzoek met deze scenariomodule wat rijden op groengas of 100% elektrisch rijden ongeveer voor jouw organisatie oplevert.

Je vult de eerste 4 kolommen in met gegevens over jouw wagenpark en geeft in de 5e kolom aan welk alternatief je overweegt. Vervolgens berekenen we voor je, wat de jaarlijkse kosten en CO2-uitstoot zijn van de huidige auto’s in jouw wagenpark en de jaarlijkse kosten en CO2-uitstoot van het alternatief dat je hebt gekozen.

 

Toelichting op de berekening

Van aardgasauto’s en elektrische auto’s voertuigen zijn de vaste kosten (aanschaf en lease accu) hoger, maar de brandstofkosten van deze auto’s zijn daarentegen (veel) lager door de lage prijs van aardgas/groengas en elektriciteit. Er ontstaat een omslagpunt afhankelijk van het type auto en het jaarkilometrage.

De terugverdientijd berekenen we door jaarlijkse besparingen te delen op de meerprijs van de aardgasauto of elektrische auto. De terugverdientijd geeft aan na hoeveel jaar de totale kosten (TCO) van de aardgasauto of de elektrische auto lager zijn dan een conventionele auto op diesel of benzine.

Let wel, het gaat hier om de werkelijke, gemiddelde kosten van een auto in de betreffende gewichtscategorie, niet de leaseprijs. Ga in overleg met jouw leasebedrijf over de leaseprijs van een elektrisch voertuig of aardgasvoertuig.

 

Raming van de kosten

In de kostenberekeningen is rekening gehouden met de volgende kosten(posten):

  • Gemiddelde meerprijs van het alternatieve voertuig. Bij de lichte elektrische auto en de aardgasauto is dit een gemiddelde van het beschikbare aanbod. De kosten van de middelzware elektrische auto zijn gebaseerd op de Renault Fluence (vergelijkbaar met de Renault Laguna) die in de loop van 2012 op de markt komt.
  • Op dit moment ontbreken nog betrouwbare gegevens over de restwaarde van aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen. De restwaarde van het alternatieve voertuig wordt daarom gelijk verondersteld aan een conventioneel voertuig en speelt daarmee geen rol in de kostenvergelijking.
  • Brandstofkosten (gemiddeld verbruik voertuig x kilometrage x brandstofprijs). Het verbruik is afhankelijk van het gewicht van de auto (licht – middelzwaar – zwaar). De brandstofprijs is gebaseerd op de actuele adviesprijzen.
  • Verzekeringskosten. De verzekeringskosten worden vastgesteld op 3,5% van de aanschafprijs van het voertuig en nemen dus toe bij een meerprijs van het voertuig.
  • Onderhoudskosten worden uitgedrukt in gemiddelde onderhoudskosten in ct/km. De onderhoudskosten variëren per brandstofsoort en type voertuig.
  • MRB. Op elektrische voertuigen wordt (op dit moment nog) geen MRB geheven. Voor de overige voertuigen wordt uitgegaan van de gemiddelde MRB in die voertuigklasse.    Raming van de CO2-uitstoot

Bij de emissieberekening van rijden op aardgas/groengas is uitgegaan van de emissie van groen gas. Bij de emissieberekening van elektrisch rijden is uitgegaan van de gemiddelde CO2 uitstoot per kWh elektriciteit in Nederland. Door te rijden op groene stroom is de uitstoot vrijwel 0.