Voorbeeld

Hier zie je, tot welk eerste advies de scan komt op basis van de input voor deze werkgever. Voor 5 categorieën maatregelen zijn de kosten en opbrengsten geraamd, het saldo, en is de geraamde Return on Investment afgezet tegen de rendementseis. In de laatste kolom is te zien, welke categorie de moeite van verder onderzoeken waard is, en welke niet.

Deze werkgever kan het hoogste rendement op zijn investering halen uit parkeermaatregelen. De hoogste netto opbrengst kan hij behalen door te verhuizen (relocatie) - de laagste uit maatregelen rond mobiliteit.