Uitleg

Eerder kon je jouw organisatie benchmarken. In de benchmark gaat om de huidige situatie. Maar waar liggen je kansen? - daar gaat de Kosteneffectiviteitscan op in. Interessante paradox: hoe slechter je scoort op de benchmark - des te groter zijn je kansen op verbetering. Deze scan vertaalt allerlei diensten naar jouw situatie.

Die diensten liggen in 5 domeinen: werkplekken, parkeren, mobiliteit, telewerk en (re)locatie, in hun onderlinge samenhang. Deze scan gaat dus over Slim Werken én Slim Reizen.

De uitkomsten tonen de drie dimensies People Planet en Profit: de kosten en baten van maatregelen, de emissiereductie en de mogelijke inkomensvoordelen voor medewerkers. Uitgangspunt is niet: besparen ten kosten van medewerkers, maar het realiseren van besparingen door belonen van gewenst gedrag.

De uitkomsten gaan ook uitgebreid in op de werkplek. Want juist in die sfeer kunnen de meeste werkgevers een besparing halen die niet arbeidsvoorwaardelijk beschermd is. En: één dag telewerk scheelt meteen 20% mobiliteit. Hoe meer telewerk, des te groter het besparingspotentieel op niet benutte werkplekken.

Kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op een contante waarde analyse. De kosten voor invoering worden gebundeld, en de opbrengsten over een aantal jaren worden contant gemaakt. In de scenariomodule kun je de parameters voor de contante waarde analyse zelf instellen.

Van de besparing wordt een deel toegekend om te verstrekken aan de medewerkers, bijvoorbeeld als beloningsbudget. In de scenariomodule kun je de parameters voor deze beloning zelf instellen. Dit bepaalt mede wat het effect is op het inkomen van je medewerkers – naast het gemiddeld salaris binnen je organisatie.

De parameters om kosten voor invoering en opbrengsten te bepalen zijn ontleend aan opgave door leveranciers, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uitkomsten van pilotprojecten en wat dies meer zij. Het rekenmodel confronteert deze data met de parameters die je over jouw organisatie hebt opgegeven.

Er is uiteraard een interactie tussen maatregelen: meer telewerk kan betekenen: minder parkeerbehoefte, invoering van flexplekken kan leiden tot een extra besparing bij verhuizing, etc.

Deze scan geeft een eerste raming en is uiteraard niet bedoeld als het laatste woord. Het gaat erom, dat je een eerste beeld krijgt over welke maatregel in jouw situatie de moeite waar is nader te verkennen.

Zie een overzicht van de maatregelen en diensten, en hoe die in deze scan een rol spelen.