De innovatie-agenda voor Demand Management

Toepassingen van vraagsturing in personenvervoer liggen aan:

  • aanbodzijde:(autobranche, openbaar vervoer, wegbeheer, mobiliteitsdiensten), en aan
  • vraagzijde: (werkgevers, publiekstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbranche).

Dit levert 6 kennis- en innovatiedomeinen op.

In het programma Transumo vormde Vraagsturing één van de sleutelthema's. Daan van Egeraat coördineerde de activiteiten binnen dit thema. Het verslag is hieronder opgenomen.

Verslag van het thema Demand Management binnen het Transumo-programma