Kansen: marktomvang en Opportunity Cost

In de private sector gaat voor mobiliteit veel meer geld om dan bij de overheid. Wanneer werkgevers hun verstrekkingspraktijk van secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren kunnen zij enorme bereikbaarheidswinsten boeken, én hun kostenniveau structureel verlagen, én hun arbeidsvoorwaarden verbeteren. Dit is de feitelijke uitdaging voor Slim Werken, Slim Reizen.

 

Bij slechtere bereikbaarheid klinkt van oudsher de roep om verhoging van het overheidsbudget. Maar in de private sector gaat veel meer geld om. In Stadsgewest Haaglanden (2005), de Hanze Allee (Amersfoort–Barneveld–Harderwijk) (2007) en Regio Rijnmond (2008) zijn ramingen gemaakt van overheidsuitgaven (aanleg en onderhoud, OV en Infra) vs. de private bestedingen voor werkgerelateerde mobiliteit en kantoorplekken (zie tabel):

 

 

 

 

Het gaat hier om Out-of-Pocket kosten: daadwerkelijke bestedingen, en dus niet om de zg. ´maatschappelijke kosten van de files’. Die staan immers bij geen enkele organisatie in de verlies- en winstrekening.

 

Deze resultaten zijn verrassend. De bestedingen in de private markt zijn een veelvoud van het overheidsbudget. In het maatschappelijk debat over mobiliteit beperken we ons kennelijk tot de verreweg kleinste markt. We zien die private markt überhaupt niet. Door deze klassieke ´Marketing Myopia´ ontbreekt het aan mogelijkheidsbesef en gaan beleidsopties en kansen voor ondernemers verloren.

 

Alleen al aan leegstaande werkplekken besteden de werkgevers in Nederland meer dan 2x de omzet van de leasebranche.

 

Lees het rapport met de inventarisatie van geldstromen, en de conclusies die daaraan kunnen worden verbonden.

 

 

Inventarisatie van private geldstromen rond mobiliteit en werkplekken